Husorden

Sundbyhus kontorfælleskab husorden

Husorden for virksomhederne i Sundbyhus Kontorfællesskab

Sundbyhus Kontorfællesskabs primære formål er at udleje erhvervslokaler til virksomheder. Det er vores ønske, at “kontorfællesskabet” udadtil altid optræder som et professionelt virksomhedsmiljø med orden i tingene. 

Virksomhederne må derfor under deres udfoldelse af deres erhverv respektere de rammer, som hensynet til de øvrige lejeres trivsel og forsvarlige drift kræver. 

Den enkelte lejer er selv ansvarlig for sine gæsters optræden.

Det påhviler virksomhederne selv at renholde sit eget lejemål.

Er en lejer skyldig i forurening af fællesarealer, må den nødvendige rengøring foretages af lejeren.

Henstilling af ting og sager må ikke forekomme på fællesarealer. Oprydning efter brug af møderum påhviler ligeledes den enkelte virksomhed.

Affaldscontainer forefindes på anvist plads bag hovedbygningen og må kun anvendes til almindeligt kontoraffald.

Andet affald såsom større emballage, miljøaffald etc. skal den enkelte lejer selv sørge for at få bortskaffet.

Den enkelte virksomhed skal altid tage det fulde ansvar for sine gæster og medarbejdere.

Ved ansættelse af nye medarbejdere i virksomhederne bør disse præsenteres for de øvrige lejere i huset. Derudover skal nye medarbejdere gøres bekendt med indholdet i kontorfællesskabets husorden.

I princippet er det ikke tilladt at medbringe husdyr, dog kan der i særlige tilfælde dispenseres derfor. Såfremt dispensation skal gives, skal der være enighed herom blandt de øvrige lejere.

Når man forlader ejendommen efter kl. 16.00, skal man sikre, at yderdørene er låste, hvis man er den sidste, der går.

Når en lejer forlader sit lejemål, skal alle vinduer være lukkede og lys og øvrigt IT-udstyr være slukket.

Gebyr for ikke at have lukket sine vinduer er 100 kr. til en fælleskasse.

Den sidste lejer som forlader bygningen skal ligeledes sikre, at alt lys på fællesarealerne er slukket eller vil blive slukket.

Alle nøgler samt kode til adgangskontrollen er personlige og må under ingen omstændigheder kopieres eller overdrages til andre.

Hver enkelt virksomhed instrueres i at betjene adgangskontrolsystemet, og såfremt der opstår fejl m.v., kan den daglige leder underrettes på tlf. 60806070.

Booking af mødelokaler foretages på internettet. Leje af lokale, som ønskes af eksterne virksomheder, skal altid aftales med udlejer og er altid mod betaling.

Der må ikke udøves støjende adfærd, der kan være til gene for de øvrige lejere hverken på eget lejemål eller på fællesarealerne/-gangene.

Som en del af fællesarealerne er der indrettet the-køkken, som frit kan benyttes at virksomhederne. Lejerne har selv ansvaret for at holde køkkenet så ryddeligt som muligt og sikre at der i køleskabet ikke efterlades gamle madrester etc. Kaffemaskiner og elkedler m.v. skal slukkes efter endt brug. Alt service skal sættes i opvaskemaskine.

Pantflasker og dåser skal bortskaffes og må ikke samles i større mængder i køkkenet.

De opstillede affaldscontainere i køkkenet skal og må kun benyttes til madaffald.

Det tilrådes, at der ikke drikkes alkohol i arbejdstiden.

Rygning og brug af E-cigaretter er kun tilladt udenfor bygningen for såvel lejere som gæster og kun på de anviste pladser. Rygeaffald SKAL altid placeres i de dertil indrettede beholdere.

Der er i bygningen indlagt fiberkabler, der drives af … Man kan enten selv lave aftale med bredbåndsleverandøren om opkobling til sit eget lejemål eller man kan købe sig adgang via udlejers fiberforbindelse.

Egen bredbåndsrouter kan monteres i aflåste rackskabe og tilsluttes vægstik i det lejede område.

Det påhviler hver enkelt lejer at egne opstillede trådløse WIFI routere er forsvarligt sikret.

Der er monteret postkasser på bygningen. Nøglen til de enkelte lejemål passer til den anviste postkasse. Det påhviler den enkelte lejer altid at holde sin postkasse tømt.

Parkering er gratis for lejerne og deres gæster. De afmærkede p-båse skal altid respekteres.

Cykler skal stilles udenfor bygningen på den anviste plads.

Der skal tages hensyn til god skik og brug af ejendommens fællesarealer og forsyninger.

Unødig brug af el og varme på fællesarealer og kontorer er ikke tilladt ligesom det henstilles til hver enkelt lejer at sørge for, at alle elektriske apparater er slukkede når lejemålet/bygningen forlades.

Der må kun benyttes den godkendte skiltning. Egne navneskilte må ikke opsættes på dørene til de enkelte lejemål.

Ved underskrift af lejekontrakt.